Inwestor

Gmina Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach

34-100 Wadowice
Plac Jana Pawła II 23

tel.: 33 873-18-11
fax: 33 873-18-15
e-mail: um@wadowice.pl

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
tel.centr. +48 12 417 25 00; fax +48 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Do współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy ze strony Zamawiającego upoważnieni są:

  • Pan Robert Jakubiak – Z-ca Dyrektora Oddziału
  • Pani Piotr Sroczyński – Kierownik Projektu Zamawiającego

adres do doręczeń:
Oddział GDDKiA w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25, email: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Jednostka Projektowa:

Klotoida sp. z o.o., sp. kom.
ul. Bochenka 16A
30-693 Kraków
e-mail: wadowice@klotoida.pl

Do współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy ze strony Wykonawcy upoważnieni są:

Paweł Mieszkowski – Kierownik Projektu Wykonawcy, tel. 516 147 403, e-mail: pmieszkowski@klotoida.pl

adres do doręczeń:
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA sp. z o.o., sp. kom., ul.Bochenka 16A, 30-693 Kraków, wadowice@klotoida.pl, tel. +48 665 193 005