Prace projektowe

  • Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej
  • Prace nad studium geologiczno-inżynierskim
  • Wykonywanie analizy hydrologicznej przepływów w rzece Skawa
  • Opracowywanie wariantów przebiegu drogi
  • Pomiary ruchu oraz wykonanie prognozy ruchu drogowego
  • Wykonywanie analiz akustycznych celem określenia zakresu ewentualnej budowy ekranów akustycznych
  • Koordynacja prac projektowych z opracowywaną dokumentacją projektową dla drogi S-52